top of page
Terms of service.jpg

OPĆI UVJETI I PRIVATNOST

OPĆI UVJETI POSLOVANJA

 

(U OSTATKU TEKSTA: "Uvjeti i odredbe")

Predmet ovih Uvjeta je reguliranje međusobnih odnosa između CRES MOMENTUM doo, Grabar 42, 51557 Cres pod nazivom CRES FUN & MORE (u daljnjem tekstu AGENCIJA) i GOSTA, odnosno izvođača u slučaju prijave na izlete. u ime nekog drugog kao gost (u daljnjem tekstu GOST).

 

1. Organizator putovanja

Organizator putovanja je putnička agencija koja je na Potvrdi o kupnji (ulaznici/računu) jasno naznačena kao odgovorni organizator (u daljnjem tekstu: Organizator). Ako je za organizatora putovanja određena druga putnička agencija ili neposredni pružatelj usluga osim Agencije, Agencija djeluje kao ovlašteni posrednik. Prodajnim mjestom smatra se turistička agencija kojoj je turist platio.

 

2. Kupnja i plaćanje

Uplatom cijene izleta, uz davanje potrebnih podataka Agenciji osobno, e-mailom, mail telefonom ili putem interneta, Gost sklapa s Agencijom Ugovor o izletu koji se sastoji od Potvrde o kupnji (ulaznica/faktura ), program putovanja i prihvaćanje ovih Uvjeta. Osim ako je drugačije navedeno u programu, Gost je dužan uplatiti ukupnu cijenu izleta najkasnije 24 sata prije datuma polaska.

U slučaju da gost kupi izlet čiji je polazak za manje od 24 sata, odmah plaća ukupnu cijenu ture.

 

3. Uključene usluge

U cijenu izleta uključeno je sve što je navedeno u programu. Određene posebne i dodatne usluge (transferi, dodatni obroci, piće, ulaznice, napojnice i sl.) koje nisu uključene u objavljenu cijenu izleta, a Agencija ih može osigurati i uključiti u Ugovor, Gost plaća posebno. Ukoliko cijena bilo koje od traženih usluga koje Agencija može pružiti nije navedena u programu, Agencija će o cijeni obavijestiti Gosta prije sklapanja Ugovora. Za posebne i dodatne usluge koje Agencija ne može pružiti i uključiti u Ugovor i/ili one koje Gost zatraži tijekom putovanja i plati na licu mjesta kod izravnog pružatelja usluge, Agencija ne snosi odgovornost kao organizator putovanja bez obzira na pomoć. koju daje predstavnik Agencije. Za usluge plaćene na licu mjesta, gost podnosi eventualnu reklamaciju izravno davatelju usluge. Agencija će pravovremeno obavijestiti Gosta o postojanju, iznosu, kao io eventualnim promjenama u pogledu naplate ovih naknada.

 

4. Opis usluga

Ponuđeni restorani, prijevozna sredstva i druge usluge opisani su prema službenoj kategorizaciji lokalne turističke organizacije ili druge lokalne državne institucije. Agencija ne preuzima odgovornost za bilo kakve usmene ili pisane informacije koje nisu u skladu s opisom usluga u programu putovanja i Uvjetima zaprimljene osobno, telefonski ili pismeno od djelatnika partnerskog prodajnog mjesta ili od neovlaštena osoba. Agencija također ne snosi odgovornost za eventualne greške u promotivnim materijalima (tiskanim ili web materijalima) partnera koji također prodaju izlete Agencije.

 

5. Plan puta

Program putovanja (itinerar) jednako je obvezujući za Gosta i Agenciju. Gost se obvezuje pridržavati se termina polaska navedenih u programu izleta te uputa i informacija o planu putovanja koje daje predstavnik Agencije, odnosno vodič. Ako se Gost odvoji od grupe prije nego što je primio odgovarajuću obavijest o vremenu i mjestu okupljanja grupe i nastavku izleta, ne može Agenciji naplatiti troškove i eventualnu štetu koju bi mogao pretrpjeti. .

Agencija zadržava pravo nastaviti obilazak bez gostiju koji se ne pojave na vrijeme na mjestu polaska ili nastavka obilaska, a izostanak Gosta smatrat će se otkazom izleta. Agencija ne snosi odgovornost ako se neke aktivnosti i sadržaji koji ovise o vremenskim uvjetima i prirodnim pojavama ne mogu realizirati u skladu s programom obilaska ili očekivanjima Gosta.

Osim toga, Agencija ne snosi nikakvu odgovornost ako zbog lošeg vremena (nemirno more, obilne oborine i sl.)  nemoguće je izvesti sve aktivnosti prema programu izleta, promijeniti redoslijed ili trajanje pojedinih aktivnosti navedenih u izletu.

 

6. Cijene izleta

Cijene izleta su objavljene u programu izleta i vrijede od dana objave programa. Agencija zadržava pravo promjene cijene najkasnije 7 dana prije početka putovanja ukoliko dođe do promjena važećih poreznih propisa, promjene tečaja, povećanja troškova prijevoza, uključujući troškove goriva ili povećanja naknada za određene usluge koje utječu na cijena ture. U slučaju manjeg broja prijavljenih osoba od minimalno potrebnog za obilazak, Agencija može predložiti promjenu cijene ili otkazati izlet uz povrat gostu uplaćenog iznosa za izlet. U slučaju povećanja cijene gost ima pravo raskinuti ugovor o izletu. U tom slučaju Gost ima pravo na povrat uplaćene cijene izleta bez prava na daljnje naknade eventualnog osiguranja i sličnih troškova.

 

7. Promjena plana puta i otkazivanje izleta

O svim promjenama u programu putovanja Agencija će odmah obavijestiti gosta. Agencija može u bilo kojem trenutku otkazati turneju ili izmijeniti itinerar ako prije početka ili tijekom izleta dođu izvanredne okolnosti koje se ne mogu spriječiti, izbjeći ili otkloniti (rat, nemiri, epidemije, štrajkovi, teroristički akti, sanitarije, elementarne nepogode, prometne nesreće, iznenadne i neobične prometne gužve, intervencije nadležnih tijela, nagle promjene voznih redova, kašnjenja prijevoznih sredstava, vremenske neprilike i sl.).

Agencija zadržava pravo promjene dana i vremena polaska zbog promjene voznog reda ili drugih okolnosti, kao i pravo promjene smjera putovanja zbog gore navedenih okolnosti, prema lokalnim propisima o putničkom prometu, bez naknade. gostu. Agencija zadržava pravo otkazati izlet u cijelosti ili djelomično ako se minimalni broj gostiju nije prijavio za određeno putovanje. U tim slučajevima Gost ima pravo na povrat uplaćene cijene izleta bez prava na daljnje naknade eventualnog osiguranja i sličnih troškova.

U slučaju otkazivanja izleta, Agencija može gostu ponuditi drugi dan odlaska ili ponuditi drugi izlet. Gost mora bez odgađanja izjaviti prihvaća li ili odbija izmijenjeni ili zamjenski izlet. Ukoliko Gost odbije promjene i zamjensko putovanje ili ignorira ponudu Agencije, tada se ugovor raskida, a Gost ima pravo na povrat uplaćene cijene putovanja bez prava na daljnje naknade eventualnog osiguranja i slični troškovi.

U slučaju prihvaćanja izmijenjenog ugovora ili zamjenske turneje, gost nema potraživanja prema Agenciji ili posredniku po bilo kojoj pravnoj osnovi, osim prava na djelomični povrat novca, ako zamjensko putovanje ima nižu cijenu.

 

8. Politika otkazivanja

U slučaju da gost otkaže izlet, osim ako nije drugačije navedeno u opisu izleta, Agencija primjenjuje sljedeću politiku otkazivanja:

 

Otkazivanje ture do maksimalno 2 dana prije - povrat novca u cijelosti

Otkaz 1 dan prije - Agencija zadržava 50% uplaćenog iznosa

Otkaz na dan polaska i nedolazak - Agencija zadržava 100% uplaćenog iznosa

 

Ukoliko je otkazivanjem nastala šteta veća od gore navedenih iznosa, Agencija zadržava pravo naplatiti ih u maksimalnom iznosu od 100% cijene izleta. Navedeni troškovi otkazivanja odnose se i na promjene u datumu polaska i na sve ostale značajne promjene koje je izvršio Gost, osim ako je izričito drugačije navedeno u opisu programa putovanja.

 

9. Osobni dokumenti i osobna sigurnost

Prilikom odlaska na izlet Gost je dužan posjedovati Potvrdu o kupnji i osigurati da on osobno, njegovi dokumenti, osobne stvari i oprema ispunjavaju uvjete izleta koje utvrđuje Agencija. Ukoliko Gost nema odgovarajuću opremu potrebnu za sudjelovanje u obilasku, Agencija zadržava pravo ne povesti Gosta u obilazak i naplatiti štetu u skladu s ovim Uvjetima.

Gost je također dužan pridržavati se kućnog reda u restoranima/barovima i uslugama prijevoza te u dobroj namjeri surađivati s reprezentativnim pružateljima usluga Agencije. U slučaju nepoštivanja ovih obveza, Agencija ne odgovara za nastalu štetu, a gost ih plaća na licu mjesta.

Tijekom obilaska gost je dužan pridržavati se pravila osobne sigurnosti koja bi se pridržavala svaki prosječan čovjek. Agencija ne odgovara za radnje Gosta u vezi s njegovom osobnom odgovornošću. Troškove gubitka ili krađe osobnih dokumenata tijekom obilaska snosi Gost. Pod uvjetom da to ne utječe na program putovanja i ne stvara dodatne troškove Agenciji, predstavnik Agencije pružit će osobnu pomoć Gostu u formalnostima vezanim za kontakte s lokalnim vlastima, konzularnim uredima, zdravstvenim ustanovama i slično. U svim ostalim slučajevima, Gost je dužan takve formalnosti rješavati osobno i o svom trošku. Agenciji se ne mogu naplatiti troškovi i eventualna šteta koju bi gost mogao nastati na temelju toga.

Gost je dužan pravodobno obavijestiti Agenciju o svim zdravstvenim problemima, navikama i sl. koji bi mogli utjecati na izlet (zdravstveni problemi koji zahtijevaju posebnu prehranu, kronične bolesti, alergije i sl.).

10. Zamjena gostiju

Ako je gost spriječen u počinjanju putovanja, može imenovati treću osobu kao zamjenskog putnika za sudjelovanje u izletu i dužan je o tome pravodobno obavijestiti Agenciju. Agencija će prihvatiti treću osobu imenovanu kao zamjenskog putnika ako je pravodobno obaviještena, ako treća osoba ispunjava sve uvjete za izlet, ako ne postoje zakonske ili druge prepreke koje onemogućuju zamjenu gostiju i ako je to moguće. za promjenu rezervacije. Prije početka izleta treća osoba ili Gost je dužan nadoknaditi Agenciji sve dodatne troškove uzrokovane zamjenom gostiju.

 

11. Prtljaga

Agencija ne snosi odgovornost za prijevoz prtljage, te ne odgovara za uništenu ili izgubljenu prtljagu, kao ni za krađu prtljage ili dragocjenosti tijekom izleta. Gost je dužan čuvati svoje stvari i uvijek ih nositi sa sobom, a odgovoran je za krađu, gubitak ili oštećenje stvari ostavljenih u kabini vozila ili bez nadzora Gosta.

 

12. Pritužbe

Sukladno članku 6., stavku 3. Zakona o pružanju usluga u turizmu, Gost može podnijeti pismeni prigovor u poslovnici agencije na adresi Zazid 3C, Cres, putem pošte na adresu Grabar 42, Cres ili putem elektroničke pošte na e-mail adresu info@cres-fun.com u roku od 8 dana od izvršenja usluge. Gost je dužan obrazložiti i iznijeti navode prigovora. Agencija će rješavati samo u potpunosti dokumentirane prigovore zaprimljene u navedenom roku od 8 dana i pismeno odgovoriti Gostu u roku od 15 dana od primitka prigovora. 

Svaki gost podnosi prigovor zasebno. Agencija zadržava pravo odbiti grupne prigovore, prigovore koje ne pristignu na vrijeme, te one za koje se utvrdi da se uzrok mogao otkloniti na mjestu usluge, a gost nije surađivao s predstavnikom Agencije.

13. Izleti i ture ugovornih partnera agencije

Ovi Opći uvjeti vrijede za sva putovanja u kojima je Agencija glavni organizator, osim u slučaju kada je Agencija posrednik ili nije glavni organizator putovanja. Takve ture će biti posebno označene i na te ture vrijede opći uvjeti dobavljača treće strane. Agencija nije odgovorna za bilo kakve probleme koji bi mogli nastati tijekom ovakvih putovanja.

 

14. Osiguranje

U cijenu izleta u organizaciji Agencije uključeno je osiguranje od opasnosti od nezgode (smrt, invalidnost). Kako bi gost ostvario pravo na osiguranje, mora prije početka putovanja Agenciji dostaviti osobne podatke koje osiguravatelj zahtijeva za policu osiguranja.

 

15. Zaštita osobnih podataka

Kupnjom izleta Gost dobrovoljno stavlja osobne podatke na raspolaganje organizatoru/posredniku putovanja i dopušta njihovo korištenje u svrhu realizacije putovanja i zaštite interesa Gosta u svim pitanjima vezanim uz ugovoreno putovanje/uslugu. Isto uključuje i prijenos osobnih podataka trećim osobama koje su nužne za realizaciju ugovorenog putovanja/usluge. Osobni podaci mogu se koristiti za daljnju međusobnu komunikaciju i dostavu marketinških poruka Agencije ako se Gost prijavio i pristao primati ovu vrstu obavijesti. Agencija se obvezuje čuvati osobne podatke u bazi podataka, sukladno odluci Agencije o načinu prikupljanja, obrade i pohrane osobnih podataka.

Kliknite ovdje za politiku privatnosti

 

16. Završne odredbe

Ovo izdanje Općih uvjeta isključuje sva prethodna izdanja. Eventualna/predviđena odstupanja od ovih Općih uvjeta moraju biti navedena u tekstu programa putovanja. Kupnjom izleta Gost koji je roditelj malodobnog djeteta-putnika potvrđuje i da je drugi roditelj upoznat i izričito suglasan s Ugovorom o izletu, za koji snosi materijalnu i kaznenu odgovornost.

 

U slučaju sporova, Gost i Agencija se obvezuju pokušati ih riješiti mirnim putem. Ukoliko se utvrdi da ne postoji mogućnost mirne nagodbe, slučaj će biti proslijeđen nadležnom sudu u Rijeci, a primjenjivat će se hrvatski zakon.

 

U Cresu, 25.05.2021.

CRES MOMENTUM doo, Grabar 42, 51557 Cres, Hrvatska

Kliknite ovdje za upotrebu kolačiča

bottom of page